Демонстрация на интерфейса

кликни тук и виж демото
кликни и виж демото

Това е симулация на интерфейса на устройството MAG200 / MAG250. 

Ще видите как би изглеждал екранът на Вашият телевизор, ако разполагате с такова устройство. Симулацията не включва показване на самата телевизия (звук и картина)!

По време на симулацията не използвайте мишката. Вашата клавиатура замества дистанционното управление. Запознайте се с действието на различните бутони:

 • Използвайте стрелките за навигация в менютата. 
 • Бутонът [Enter] избира текущата (осветената) функция.

В списъка с каналите:
 • [I] - "Info" бутон: показва програмата "какво дават в моемента" в графичен вид
 • [E] - "Epg" бутон: показва програмата на текущия канал
 • [0] до [9] - избира номер на канал
 • [Enter] - влиза в режим "гледай телевизия" (излиза се с  [Enter] или [ESC] )
 • [PgUp], [PgDown] - страница нагоре / надолу
 • [сив +], [сив -] - контрол на звука
 • [ESC] - back to top menu
 • [Z], [X], [C], [V] - "червен", "зелен", "жълт", "син" бутон
В режим "гледай телевизия" (ВНИМАНИЕ: екранът може да остане празен, тъй-като демото няма да покаже звук и картина. Натиснете [ESC] за връщане):
 • [0] до [9]  - избира номер на канал
 • [Enter], [ESC] - излиза от режим "гледай телевизия" обратно в менюто
 • [сив +], [сив -] - контрол на звука
 • [F10] - "Info" бутон: показва какво дават сега / после
 • [Left Arrow], [Right Arrow] - контрол на звука
 • [Up Arrow], [Down Arrow] - предишен / следващ канал

КЛИКНИ ТУК И ВИЖ ДЕМОТО

Използвайте Mozilla или Chrome. Не работи с  Explorer.