Плати

Плащане на абонаментни такси


Трябва да знаете абонатния си номер в TiVi.bg, който е написан във всяка една проформа-фактура, която получавате по имейл. Моля проверявайте дали в информацията към задължението са изписани правилно номера и датата на последната получена от Вас проформа-фактура - това ще ви предпази от грешно въвеждане на абонатния номер и плащане на чужда сметка.


С регистрация в ePay.bg


>>> Вход в ePay.bg


За да плащате ежемесечно вашите чакащи (минали) задължения, регистрирайте се еднократно в секция "Битови сметки". Изберете търговец TiVi.bg в секция "Интернет доставчици" и въведете Вашия абонатен номер. Нужно е да имате разрешение от TiVi.bg за отложено плащане (кредитен лимит за един или повече месеца закъснение).

За да платите за бъдещ период от време или ако нямате кредитен лимит, изберете секция "Предплатени услуги". Изберете интернет доставчик TiVi.bg, въведете клиентския си номер и желаната сума.С кредитна карта без регистрация в ePay.bg


>>> Провери за налична сметка тук


Изберете интернет доставчик TiVi.bg. Въведете Вашия клиентски (абонатен) номер и натиснете "Напред". Трябва да потвърдите имейл адреса си. Данните за кредитната карта се въвеждат в сайта на ePay.bg и ние нямаме достъп до тях. Таксата за транзакцията ще се изчисли автоматично след като въведете първите 6 цифри от номера на картата.

В момента не е възможно да се предплаща за бъдещ период с кредитна карта без регистрация в ePay.bg.

Вижте тук за поддържани карти и такси.


В брой в каса на Изипей

 

 >>> намери каса на Изипей


За да платите чакащите задължения за минал период (ако имате разрешен кредитен лимит), посочете оператор ТиВи.БГ (TiVi.bg) и абонатния си номер.

За да предплатите за бъдещ период, информирайте касиера, че желаете да предплатите и отново посочете оператор ТиВи.БГ (TiVi.bg) и абонатния си номер.

Ако касиерът не намира фирмата, моля обърнете му внимание, че в системата е написана на кирилица и е с 4 букви "ТиВи.БГ", а не с две "ТВ.бг".

Плащане по банков път и през PayPal


Плащането по банков път и през PayPal е възможно, но не е автоматизирано. Моля потърсете ни за инструкции.